Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž

OBČNI ZBOR – PREGLED NAŠIH AKTIVNOSTI V LETU 2013

Ob splošnem negativnem stanju duha v državi moramo biti skoraj ponosni na delo, ki ga v društvih na lokalni ravni opravljamo. Nikakor ne gre za samohvalo, vendar so naše aktivnosti odprte, transparentne, povezujoče . . . trudimo se, da ohranimo vsaj delček tistega, kar nas povezuje in ne razdvaja. Zato o svojem delu spregovorimo na občnih zborih pred svojim članstvom, pred županom in pred vsemi povabljenimi prijatelji iz drugih društev.

V Turističnem društvu Miklavž smo »bilanco« za leto 2013 predstavili na občnem zboru v petek, 14. februarja 2014, v dvorani Kulturnega doma v Miklavžu. Izredno smo bili veseli udeležbe večine naših članov, gospoda župana Lea Kremžarja, predsednikov vseh štirih krajevnih skupnosti, večine povabljenih predstavnikov društev naše občine in sekretarke Štajerske turistične zveze Maribor gospe Nevenke Kavčič. Posebej moram omeniti tudi skupino učencev naše šole, ki so nas v kulturnem programu presenetili s profesionalno odigrano zgodbico »Volk in trije prašički« v angleškem jeziku. Pokazali so, da kot možni bodoči turistični delavci ne bodo v zadregi, ko bodo predstavljali naše kraje tudi tujim turistom.

Vseh naših aktivnosti, izvedenih v letu 2013, vam še nismo predstavili. V svojem nagovoru jih je na občnem zboru nanizala predsednica Turističnega društva Miklavž Sonja Horvat Tušek in se ob tej priliki zahvalila za finančno pomoč, ki smo jo prejeli preko občinskih razpisov. Brez teh sredstev naših projektov nebi mogli izvajati. Na kratko vam jih predstavljamo:

- V marcu smo na sedežu Štajerske turistične zveze v Mariboru trije člani društva pričeli z   izobraževanjem za turistične vodnike po Štajerski.

 - Aprila smo v okviru občinskega praznika pripravili Dan odprtih vrat Miklavških gomil. Poleg domačih so bili na ogledu tudi obiskovalci iz Ptuja in Maribora;

- zaključili smo izobraževanje za turistične vodnike in pridobili licenco za vodenje;

- na ogled gomil smo pripeljali 20 novih turističnih vodnikov s Štajerske regije;

- kuharska ekipa društva je sodelovala na prireditvi »Flančič pisker« na Dobrovcah.

- Maja smo organizirali strokovno ekskurzijo v Slovenske Konjice. Prevzela sem organizacijo in vodenje ekskurzije kot turistična vodnica. Pridružili so se nam člani Vinogradniškega društva Miklavž. Ogledali smo si Dvorec Trebnik z zeliščarsko galerijo, cerkev Sv. Jurija, čebelarstvo Žvikart in vinsko klet »Zlati grič« na Škalcah.

- Junija sočlani sekcije za hortikulturo pričeli z ogledi urejenosti okolij stanovanjskih hiš, kmetij in poslovnih objektov;

- kot soorganizatorji občine za prireditev Lent 2013 smo pripravili večnamensko dvorano za nastop kolumbijske univerzitetne folklorne skupine.

- Julija so si Miklavške gomile ogledali člani PD »Mateja Bora« iz Dobrovc. Ogled je vodil naš turistični vodnik Matjaž Grahornik.

- Avgusta smo sklicali skupni sestanek z društvi naše občine, jim predstavili koncept prireditve »Pozdrav jeseni« in se dogovorili za sodelovanje. Pričeli smo z obsežnimi pripravami, pri katerih je sodelovalo večje število naših članov.

- Septembra, dan pred nastopom jeseni, smo na veliki zeleni jasi v Miklavžu priredili že tretjo prireditev »Pozdrav jeseni«, ki smo vam jo v Naših izvirih že predstavili;

- bili so opravljeni zadnji ogledi okolij stanovanjskih hiš, kmetij in poslovnih objektov.

- Oktobra se je nekaj članov Turističnega društva udeležilo ekskurzije v Gamlitz in si ogledalo Motorikpark. Ekskurzijo je organizirala OŠ Miklavž;

- pridružili smo se članom Društva vinogradnikov na izletu v Prekmurje.

- Decembra smo se na povabilo Štajerske turistične zveze Maribor, katere člani smo, na Zgornji Polskavi udeležili posveta predsednikov in članov turističnih društev z naše regije. Tema posveta je bila »Gostoljubnost in prisrčnost v turizmu«.  

- na zaključni prireditvi »Podelitev Miklavških sončnic« smo v okviru prireditev Veseli december podelili priznanja za najlepše urejena okolja v občini. Rezultate ocenjevanja smo prav tako že predstavili v Naših izvirih.

Po predstavitvi naših aktivnosti se je predsednica vsem iskreno zahvalila za pomoč in sodelovanje pri izvedbi naših aktivnosti, zlasti na prireditvi Pozdrav jeseni, ki najbolj povezuje občane in društva. Merilo dobro zastavljenih aktivnosti je prav sodelovanje društev in množična udeležba obiskovalcev na prireditvah. Seveda pa je ocena predstavljenega dela na občnem zboru prav tista, ki daje nov zagon in »dobro dene«, kot pravimo. Lepih besed, pohval in vzpodbud je bilo veliko. Pa tudi zagotovil za vnovično sodelovanje, česar smo še posebej veseli. »Ne zapiramo se več za društvene okope, ampak najdemo skupne dejavnosti in tu je Turistično društvo dobro opravilo svojo povezovalno vlogo. Na dobri poti smo, Turistično društvo še prav posebej, naj tako ostane tudi v bodoče«. Tako je dejal gospod župan, povabljeni gostje pa so v svojih pozdravnih nagovorih temu pritrdili.

Naše delo je pohvalila tudi sekretarka Štajerske turistične zveze Maribor gospa Nevenka Kaučič, ki je dejala, da zveza, katere člani smo, naše delo redno spremlja. Čeprav je društvo še »mlado«, aktivno dela, plemenita lastnost, ki jo društvo goji, pa je prav druženje občanov in društev, je dejala. Prijetno nas je presenetila z novico, da je bila naša občina izbrana za dobitnico »Zlate metle« za lepo urejeno občino v letu 2013, ki jo podeljuje Štajerska turistična zveza. Podelitev  priznanja bo na skupščini zveze v mesecu maju. Upam, da smemo ob tem pristaviti svoj »piskrček« in reči, da je naše društvo s podelitvijo pohval občanom za lepo urejena okolja tudi mali kamenček v mozaiku urejenosti naše občine.

Načrt dela za leto 2014, ki smo ga sprejeli, je smelo zastavljen. Nadgradili smo ga z aktivnostmi in projekti, ki jih bomo letos prvič izvajali. Z veseljem pričakujemo nadaljevanje sodelovanja z društvi naše občine. Pričakujemo, da bomo preko občinskih razpisov, donacij in naših sponzorjev pridobili dovolj sredstev za izvedbo vseh načrtovanih projektov. Naj še omenim, da ima društvo tri turistične vodnike z licenco za vodenje organiziranih skupin  domačih društev po vsej Štajerski, pripravljeni pa smo tudi na obiskovalce, ki bi jih zanimale kulturne in  zgodovinske znamenitosti naše občine.

Z našim dosedanjim delom in z novimi načrti smo prepričali 13 novih članov, ki so se nam pridružili na občnem zboru. Veseli smo vas!

Andreja Senčar, ki je vodila občni zbor, je njegov uradni del zaključila z besedami, naj  lepa slika sodelovanja ostane takšna tudi v bodoče. Ob zakuski in sproščenem  klepetu smo sebi in gostom obljubili, da bomo našo povezovalno vlogo še naprej gojili in nadgrajevali v dobro sožitja in žlahtnega sobivanja  krajanov in občanov naše občine.

Milena Roj                                 

Nazaj
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
Občni zbor 2014
 
 
Powered by Phoca Gallery
Monday the 4th. .