Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž Turistično društvo Miklavž

PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ SKLADA EKSRP

las

Lastovica LOGO

NAZIV OPERACIJE: Dobrote iz domačih logov  
AKRONIM: /  
Prijavitelj: Občina Miklavž na Dravskem polju  
Partnerji: Turistično društvo Miklavž  
Obdobje izvajanja: december 2019 – september 2020  
Lokacija: Miklavž  
Sofinanciranje: Načrtovana vrednost operacije: 20.044,75
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 14.199,86
Delež sofinanciranja stroškov: 85%
Opis: Občina Miklavž na Dravskem polju je s partnerjem Turističnim društvom Miklavž pristopila k izvedbi projekta prireditve Dobrote iz domačih logov, katerega del je tudi nabava stojnic in garaže za prireditve.
Nabava stojnic in garaže za prireditve je namreč pri projektu ključna, ker bo z njihovo nabavo partnerjem omogočen razvoj novih programov in aktivnosti na področju osnovih sredstev.
Aktivnosti operacije: - nabava 20 stojnic
- utrditev površine in postavitev garaže za shranjevanje stojnic
- izvedba prireditve Dobrote iz domačih logov
- promocija prireditve
Cilji operacije - zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture, ki bo omogočila izvajanje programa in aktivnosti
- za večjo vključitev prebivalcev v aktivnosti za večjo
- kakovost življenja
- povečanje kakovosti življenja in kakovstnega preživljanja prostega časa
- dobava stojnic in garaže za izvajanje prireditev
- promovirati operacijo ter njene cilje oz. rezultate v tiskani obliki, na spletnih straneh, ...
Pričakovani rezultati: - izvedba vsebinsko nadgrajene prireditve Dobrote iz domačih logov
- nabava 20 stojnic
- medgeneracijsko povezovanje različnih deležnikov
- prenos znanja, povečana kakovost življenja in kakovostnega preživljanja prostega časa
- izvedena promocija prireditve
- pridobljen nov produkt v obliki vsakoletne prireditve

Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl in https://www.program-podezelja.si/sl/

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si.

Thursday the 18th. .